מכירת חמץ – ערוץ 7

מכירת חמץ של ערוץ 7 ואיגוד רבני קהילות

פסח תשפ״א 2021

אנחנו עובדים במרץ ומכינים הכל כדי שתוכלו למכור חמץ כהלכה, באהבה עם איגוד רבני קהילות.
שימו לב – השנה, פסח תשפ״א 2021, ערב פסח חל בשבת. בשל כך מכירת החמץ הוקדמה ביום אחד, מיום יד׳ ניסן ל-יג׳ ניסן.
מכירת חמץ תשפ"א ע״י הרב שמואל אליהו שליט"א, נשיא איגוד רבני קהילות
הריני מיפה בזאת את כוחו של הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, להיות שליח שלי, כדי שהוא או שליחו וכן הלאה, ימכור לגוי, בתאריך י"ג בניסן ה'תשפ"א בעז"ה, את כל החמץ ותצורתו השונה אשר יימצא בעת המכירה בבעלותי או בבעלות אחרים שאני שליחם. הודעה זו הנמסרת על ידי באמצעות האינטרנט הרי היא כחתימתי על שטר הרשאה ותוקף שטר הרשאה זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. ולהלן פרטי האישיים, והכתובת בו החמץ ותולדותיו ימצאו. ו/או כתובות נוספות של שולחיי.

שליחה מהווה הסכמה לקבלת דיוור ממועדון 'שווה' וערוץ 7

מכירת החמץ תתקיים על ידי הרב שמואל אליהו שליט"א או מי משלוחיו ב- 09:00 בבוקר עפ"י שעון ישראל, יג' ניסן תשפ״א, 26 למרץ 2021.
לאחר ביצוע המכירה החמץ שברשותכם עובר לבעלות הקונה, לבד מהחמץ אותו יחדתם לשימוש בשבת עד זמן אכילת חמץ.
שאותו יש לסיים או לבער עד סוף זמן ביעור חמץ.

חג כשר ושמח!